Cottonwool Hair Clinic

คุณผู้ชายหลายคนอาจจะอยากมีหนวดเครา และจอนที่ดกหนา เพื่อเพิ่มความเป็นชาย แต่ด้วยพันธุกรรมและฮอร์โมนที่น้อยกว่าปกติ ทำให้หนวดเคราไม่ขึ้น หรือคุณผู้ชายข้ามเพศที่เทคฮอร์โมนแล้วยังไม่มีหนวดเครา ทุกท่านสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยการปลูกหนวด ปลูกจอน ปลูกเคราอย่างถาวร

วิธีการปลูกหนวดนั้นใช้ เทคนิคเดียวกับการปลูกผมถาวร เพื่อการแก้ปัญหาการไม่มีขนที่ใบหน้าด้วยเทคนิคเดียวกับการปลูกผมถาวร เป็นการนำรากผมถาวรจากบริเวณท้ายทอยของผู้ที่ต้องการปลูก ย้ายมาปลูกใหม่ในบริเวณใบหน้า ในส่วนที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ขนขึ้นในจุดที่ปลูกใหม่อย่างถาวร สามารถตัดแต่งได้เหมือนขนปกติ แม้หลุดร่วง หรือถูกโกน ถูกตัดไป ขนในส่วนนั้นก็ยังสามารถขึ้นมาได้ตามปกติ เหมือนกับเป็นขนจริงๆ เส้นหนึ่งเลย