Cottonwool Hair Clinic

หลายคนอาจทราบกันดีอยู่แล้วว่าการ ปลูกผม FUE เป็นการปลูกผมแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย และไม่ต้องพักฟื้น ทำให้การปลูกผมวิธีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าการปลูกผมด้วยวิธีนี้จะต้องมีการเจาะนำกราฟท์ผมออกมาใช้ปลูกผมในบริเวณที่มีปัญหา ส่วนใหญ่มักจะเลือกนำกราฟท์ผมจากบริเวณท้ายทอยของคนไข้แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมเวลาปลูกผม FUE ถึงต้องมีการเจาะกราฟท์ผมออกมาจากบริเวณท้ายทอย ใครที่ยังสงสัยอยู่ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ

สาเหตุที่ต้องใช้กราฟท์ผมจากบริเวณท้ายทอยของผู้เข้ารับการปลูกผมเป็นเพราะว่า เส้นผมบริเวณท้ายทอยมีความแข็งแรงสมบูรณ์และอายุยืนมากกว่าเส้นผมบริเวณอื่น เมื่อนำมาปลูกตรงบริเวณที่มีปัญหาก็จะช่วยให้เส้นผมมีความแข็งแรงและอายุยืนไม่หลุดร่วงง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน การที่นิยมใช้กราฟท์ผมจากตัวผู้เข้ารับปลูกผมก็เป็นเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยจากความเสี่ยงของผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ ดังนั้นคนที่ต้องการปลูกผมจึงต้องมีผมในส่วนบริเวณท้ายทอย หากไม่มีแล้ว หรือว่ามีน้อยก็จะไม่สามารถปลูกผมได้

ทั้งนี้ในการที่นำกราฟท์ผมบริเวณท้ายทอยมา ปลูกผม FUE ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วย เพราะถ้าหากไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ อาจทำให้กราฟท์ผมที่เจาะออกมาไม่แข็งแรงหรือไม่สามารถนำไปใช้ปลูกได้ตามจำนวนที่ประเมินไว้ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง เส้นผมจะไม่แน่นหรือผมไม่ดกดำเป็นธรรมชาติอย่างที่ต้องการ

ดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและความปลอดภัย ก็ควรเลือกปลูกผมกับแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมที่มีประสบการณ์ด้านการปลูกผม FUE เพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเจาะกราฟท์ผมออกมาได้สมบูรณ์ และนำไปใช้ปลูกผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถปลูกผมออกมาเป็นธรรมชาติมากกว่าการปลูกผมแบบเดิมๆ ที่ผ่านมานั่นเอง