Cottonwool Hair Clinic

ในการปลูกผมทุกครั้งที่ทำให้คนไข้จะต้องมีการออกแบบแนวไรผมเพื่อกำหนดพื้นที่ในการปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละคน และตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้

ในขั้นตอนนี้แพทย์จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนลักษณะรูปหน้าได้ ความเชี่ยวชาญของแพทย์จึงมีความสำคัญมาก ๆ ทั้งนี้เทคนิคการปลูกก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ผลลัพธ์มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งเทคนิค DHI ทำให้ผมที่ปลูกเนียนแน่น แนวผมมีความกลมกลืนไปกับแนวผมเดิม โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือ implanter ที่มีหัวเข็มขนาดเล็ก แผลที่ได้จึงมีขนาดเล็กลง และยังสามารถควบคุมทิศทางการปลูกผมได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คนไข้มีกรอบหน้าชัดเจนขึ้น มีไรผมอ่อน ๆ ฟุ้งเป็นธรรมชาติ ทำให้การปรับรูปหน้ามีมิติ และสมบูรณ์แบบมากขึ้น

หากท่านมีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปหน้า ปรับหน้าผากให้แคบลง ปรับหน้าผากให้เป็นทรงโค้งสไตหนุ่มเกาหลี หรือ เป็นทรงหัวใจแหลมแบบหนุ่มอเมริกัน สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาได้ทาง cottonwool clinic ได้ครับ ทางคลีนิกมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการปลูกผมด้วยวิธี DHI พร้อมให้คำปรึกษา