Cottonwool Hair Clinic

บางท่านมีแผลเป็นบริเวณหนังศรีษะทำให้บริเวณนั้นไม่มีผมขึ้นมา เป็นเว้าแหว่งหายไป สาเหตุที่ผมไม่ขึ้นในบริเวณแผลเป็นนั้น มักจะเกิดจากความรุนแรงของบาดแผล ที่ทำลายรากผมในบริเวณดังกล่าวไป เมื่อไม่มีรากผมแล้ว เส้นผมจึงไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ จึงทำให้เห็นรอยแผลเป็นชัดเจนขึ้น และดูแหว่งเป็นหย่อม

จึบเกิดคำถามขึ้นมาว่า ปลูกผมทับรอยแผลเป็นได้ไหม

การปลูกผมทับรอยแผลเป็นนั้นสามารถทำได้ แต่ก็มีข้อจำกัด โดยอันดับแรกจำเป็นจะต้องรักษาแผลให้หายสนิทเสียก่อนอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่ารอยแผลเป็นนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว เช่น แผลเป็นอาจมีการหดตัวลง หรือขยายใหญ่กว่าเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแผลที่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากแผลหายใหม่ๆ จากนั้นจึงต้องมาให้หมอลองตรวจดูรอยแผลเป็นเสียก่อน จึงจะรู้ว่าสามารถปลูกผมได้หรือเปล่า

หากบริเวณรอยแผลเป็นไม่มีเส้นเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ เนื่องจากเส้นเลือดถูกทำลายไปตอนเกิดแผล หรือแผลเป็นที่มีชั้นผิวหนังที่หนาจนเกินไป ตลอดจนมีการใส่เหล็กหรือแผ่นโลหะเอาไว้ใต้รอยแผล หมอก็จะไม่แนะนำให้ปลูกผม เพราะถึงปลูกไปผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ต่างจากก่อนปลูก ผมขึ้นได้น้อย ออกมาไม่น่าพอใจเท่าที่ควรนั่นเอง

สรุปแล้วหากต้องการปลูกผมทับรอยแผลเป็นสามารถทำได้ในบางกรณี และมีข้อจำกัดบางอย่างในกรณีที่ไม่แนะนำให้ปลูกเช่นกัน ซึ่งหมอจะต้องทำการประเมินก่อนว่าบริเวณแผลเป็นนั้นสามารถปลูกผมได้มั้ย ผิวหนังหนาเกินไป หรือมีการใส่โลหะไว้ที่ใต้แผลหรือเปล่า หากปัจจัยตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง หมอก็จะไม่แนะนำให้ทำการปลูกผม