Cottonwool Hair Clinic

ในการเรียกความมั่นใจสำหรับคนที่ผมร่วงผมบางกลับคืนมาอย่างถาวร การปลูกผมถือเป็นวิธีที่ตอบโจทย์และให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุด ในบทความก่อนๆ หมอเคยเขียนไปหลายเคสแล้วว่าการปลูกผมนั้นเหมาะกับใครบ้าง แต่ในวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องข้อจำกัดในการปลูกผม ว่าใครที่อาจจะไม่เหมาะกับการปลูกผมหรือใครไม่สามารถปลูกผมได้มาฝากกัน เพื่อเป็นการสำรวจตัวเองเบื้องต้น

ใครไม่เหมาะกับการปลูกผม
1. ผู้ที่ไม่มีผมตั้งแต่แรกเกิด
ในบางคนที่เกิดมาแล้วไม่มีเส้นผม เส้นขนเลย ไม่ว่าจะเป็นจากความผิดปกติของฮอร์โมนหรือจากภาวะความผิดปกติด้านพันธุกรรมอย่างโรคสังข์ทอง (Ectodermal Dysplasia) ก็ตาม จะทำให้ไม่สามารถปลูกผมได้ เพราะการปลูกผมไม่ใช่การปลูกเส้นผมใหม่ขึ้นมาเหมือนการปลูกต้นไม้จากเมล็ด แต่เป็นการย้ายเอารากผมจากอีกที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่งต่างหาก

2. ผู้ที่มีอาการผมร่วงรุนแรง
ในคนไข้ที่มีความรุนแรงของหัวล้านอยู่ในระดับ 6-7 อาจไม่เหมาะกับการปลูกผม เพราะบริเวณที่ล้านมีขนาดที่กว้างมากเกินไป จนเส้นผมจาก Donor area อาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกผมให้คนไข้ หรือถึงต่อให้ยืนยันว่าจะปลูกยังไง
สุดท้ายผลลัพธ์​ ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจอยู่ดี

3. มีเส้นผมบริเวณ DONOR AREA อ่อนแอ
ถึงแม้ว่าระดับหัวล้านของเราจะยังไม่ถึงเลเวลที่รุนแรงจนปลูกผมไม่ได้ แต่ถ้าเส้นผมตรงส่วนของ Donor area ของเรามีความแข็งแรงที่ไม่เพียงพอหรือมีปัญหาผมบางในส่วนตรงท้ายทอย ทางแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะเจาะเก็บกราฟท์ผมออกมาปลูกในส่วนอื่นให้คนไข้ได้ เพราะนอกจากปริมาณเส้นผมจะไม่เพียงพอแล้ว ยังทำให้บริเวณดังกล่าวซึ่งผมจากที่บางอยู่แล้วยิ่งดูบางเข้าไปอีก

4. มีอาการแพ้ยาชาอย่างรุนแรง
แม้ว่าการปลูกผมจะไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่อะไร แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ยาชาในขั้นตอนต่างๆ อยู่ดี ผู้ที่แพ้ยาชาจึงอาจจะเป็นปัญหาสักหน่อย ทางที่ดีคือควรปรึกษาแพทย์ปลูกผมที่คนไข้เลือก เพื่อดูชนิดของตัวยาชาที่จะใช้

อย่างไรก็ตามท่านสามารถส่งรูปและข้อมูลมาทาง​ cottonwool​ clinic เพื่อประเมิณถึงภาวะดังกล่าวได้เสมอก่อนการตัดสินใจปลูกผมครับ