Cottonwool Hair Clinic

หลังจากทำเลเซอร์จี้ไฝและขี้แมลงวันเสร็จแล้วควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • ควรเลี่ยงการโดนน้ำบริเวณแผลประมาณ 24 ชั่วโมง
  • ทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อจนครบ 7 วัน จนสะเก็ดแผลจะหลุดออกเห็นเป็นผิวสีชมพู
  • ให้ทำแผลวันละ 2 ครั้ง โดยใช้น้ำเกลือเช็ดแผลให้สะอาด และทายาที่แพทย์ให้เพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อประมาณ 7 วัน
  • เมื่อแผลแห้ง แผลเริ่มตกสะเก็ด ควรปล่อยให้แผลหลุดไปเอง ห้ามแกะเกาให้สะเก็ดหลุดเร็วขึ้นเด็ดขาด
  • หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เพราะอาจทำให้แผลดำคล้ำขึ้นได้ เมื่อแผลหายเป็นปกติแล้วควรป้องกันผิวด้วยการทาครีมกันแดด
  • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณที่ทำเลเซอร์จนกว่าแผลจะหายเป็นปกติ