Cottonwool Hair Clinic

โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ Hepatitis B คือโรคที่มีการติดเชื้อของตับ จากเชื้อที่มีชื่อว่าเชื้อตับอักเสบบี (HVB) ซึ่งการติดเชื้อนี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งจากตัวเชื้อเอง และยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคตับวาย มะเร็งตับ หรือแม้แต่ตับแข็ง แถมโรคนี้ยังมีการกระจายตัวที่ไว ทำให้ในโลกใบนี้มีประชากรมากถึง 350-400 ล้านคนที่ติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร
โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือ Hepatitis B คือโรคที่มีการติดเชื้อของตับ จากเชื้อที่มีชื่อว่าเชื้อตับอักเสบบี ซึ่งการติดเชื้อนี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งจากตัวเชื้อเอง และยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคตับวาย มะเร็งตับ หรือแม้แต่ตับแข็ง แถมโรคนี้ยังมีการกระจายตัวที่ไว ทำให้ในโลกใบนี้มีประชากรมากถึง 350-400 ล้านคนที่ติดเชื้อ และคิดเป็น 6-10% ของจำนวนประชากรในประเทศ หรือมากกว่า 6-7 ล้านคนเลยทีเดียว

อาการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ระยะเฉียบพลัน
จะปรากฏอาการขึ้นหลังจากได้รับเชื้อแล้ว 1-4 เดือน โดยผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง รู้สึกปวดท้องที่ใต้ชายโครงขวา ในบางรายมีอาการอาเจียน เบื่ออาหาร ปวดข้อและอ่อนเพลียร่วมด้วย ในระยะนี้หากผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรง เนื่องมาจากเซลล์ตับถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกินภาวะตับวายแทรกซ้อนขึ้นได้

ระยะเรื้อรัง
แบ่งออกได้อีกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ระยะนี้ผู้ที่เป็นพาหะ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ และระยะตับอักเสบเรื้อรัง มักมีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน จะสามารถตรวจพบได้จากการตรวจเลือดและพบค่าการทำงานของตับผิดปกติ

โรคไวรัสตับอักเสบบีนั้น ยาที่แพทย์จะจ่ายให้สำหรับการต้านไวรัส มักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเท่าไรนัก การที่จะตัดสินว่าสามารถปลูกผมได้นั้น ต้องพิจารณาจากอาการของคนไข้เป็นหลัก หากอาการอยู่ในระดับคงที่ ไม่มีโรคแทรกซ้อนจนต้องได้รับยาชนิดอื่นเพื่อรักษาเพิ่มเติม ก็สามารถปลูกผมได้ตามปกติค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้จะต้องทำการปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนทุกครั้ง

ทำไมจึงควรแจ้งแพทย์เรื่องอาการป่วยก่อนปลูกผม นั้นเพราะไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการปลูกผมเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของตัวคนไข้เอง การแจ้งแพทย์เรื่องข้อจำกัด หรือโรคที่คนไข้กำลังทำการรักษาอยู่ ก็นับเป็นประโยชน์ต่อตัวของคนไข้ทั้งในแง่ของการรักษาและการทำงานของแพทย์ทั้งสิ้น เพราะนอกจากจะทำให้การปลูกผมดำเนินไปได้ด้วยดีแล้ว คนไข้ก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวฟรีและเสียเงินโดยใช่เหตุด้วย