Cottonwool Hair Clinic

คนผมหยิกสามารถปลูกผมได้เช่นเดียวกับคนผมตรง เพราะใช้หลักการในการปลูกผมเดียวกัน ที่ต้องเจาะเอากราฟท์ผมจากอีกที่เพื่อไปปลูกยังอีกที่หนึ่งนั่นเอง

ความแตกต่างในการปลูกผมของคนผมหยิกและผมตรง

ลักษณะของเส้นผมทั้ง 2 แบบนี้นั้น มีจุดแตกต่างกันอยู่ที่เห็นได้ชัด นั่นก็คือลักษณะของรากผมของผมหยิกนั้น จะมีรูปร่างที่โค้งงอตามลักษณะความหยิกของเส้นผม ทำให้ในขณะที่แพทย์ทำการเจาะกราฟท์ผม ต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้รากผมได้รับความเสียหาย

ข้อดีของคนผมหยิกปลูกผม
แต่ในความซับซ้อนก็ยังถือว่ามีข้อดีอยู่ครับ เพราะด้วยความที่ผมเส้นหยิกนั้น มีรากผมที่โค้งกว่ารากผมตรงทั่วไป ทำให้ก้านผมกินพื้นที่ไปมาก เมื่อผมยาวขึ้นเต็มที่จึงทำให้ผมที่ปลูกมานั้นดูดกหนากว่าคนผมตรงเล็กน้อย ทั้งๆ ที่จำนวนกราฟท์ผมที่ปลูกมีจำนวนที่เท่ากัน

โดยสรุปแล้ว
คนผมหยิกสามารถปลูกผมได้ เพราะวิธีการปลูกผมนั้นใช้หลักการในการปลูกเหมือนกัน นั่นก็คือการเจาะเอากราฟท์ผมออกจากบริเวณ Donor area จากนั้นนำกราฟท์ทั้งหมดที่ได้ไปผ่านกระบวนการการคัดแยก ก่อนจะนำกลับมาปลูกยังบริเวณที่ต้องการ แต่จะแตกต่างกันที่ในส่วนของรากผมหยิกนั้นจะโค้งงอกว่ารากผมตรงทั่วไป ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเจาะกราฟท์ผมมากๆ เพื่อไม่ให้รากผมเสียหาย ส่วนของข้อดีของคนผมหยิกปลูกผมนั้น เมื่อผมที่ปลูกไปยาวขึ้นมาเต็มที่ ผมที่หยิกกินพื้นที่ของเรานี่แหละค่ะ ที่ทำให้ผมดูดกหนาก็คนผมตรง ทั้งๆ ที่จำนวนกราฟท์เท่ากันค่ะ คุ้มแสนคุ้มเลยทีเดียว