Cottonwool Hair Clinic

ปัญหาเรื่องฉีดโบท็อกซ์อันตรายไหม? หากฉีดโบท็อกซ์กับแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ฉีดโบท็อกซ์แท้ รวมถึงคลินิกได้มาตรฐาน ก็จะมีความปลอดภัยสูงมาก แต่ถ้าหากฉีดกับแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือใช้โบท็อกซ์ปลอมก็อาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ โดยอันตรายจากการฉีดโบท็อกซ์ มีดังนี้

ภาวะแทรกซ้อนหากฉีดโบท็อกซ์กับหมอกระเป๋า

การฉีดโบท็อกซ์กับหมอกระเป๋าเสี่ยงฉีดไม่ถูกตำแหน่ง ประเมินปริมาณโบท็อกซ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น หนังตาตก ยิ้มไม่สุด มุมปากเบี้ยว หน้าแข็งหรือหน้าตึง เป็นต้น

อันตรายจากโบท็อกซ์ปลอม

โบท็อกซ์ปลอมสามารถมาได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โบท็อกซ์ปลอมของแท้ โบท็อกซ์น้ำเกลือ โบท็อกซ์หิ้ว โดยอันตรายจากการใช้โบท็อกซ์ปลอมอาจทำให้เกิดการดื้อยา เสี่ยงต่อการแพ้ และได้ยาเกินขนาด

อันตรายจากการฉีดโบท็อกซ์เอง

การซื้อโบท็อกซ์มาฉีดเองหรือให้คนอื่นฉีดให้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะโบท็อกซ์ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงในขั้นตอนการฉีดอาจเกิดความผิดพลาดตามมาได้ เนื่องจากขั้นตอนที่ไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อและเกิดการอักเสบได้

ฉีดโบท็อกซ์กับคลินิกไม่ได้มาตรฐาน

คลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานมักจะไม่มีการฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่สะอาดมากพอ ไม่มีระบบการดูแลความสะอาดปลอดเชื้อ หากคนไข้เลือกฉีดโบท็อกซ์กับคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีวิธีการเก็บยาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ยามีการปนเปื้อน เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำมาฉีดสามารถเกิดการอักเสบติดเชื้อหลังฉีดได้