Cottonwool Hair Clinic

การมีแนวไรผมที่สวยงามเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ลูกค้า cotton wool clinic ที่เข้ามารับการปลูกผม มักจะมีคำถามในช่วงที่คุณหมอออกแบบแนวไรผมว่าจะเลือกทรงใดดี

ในผู้ชายความสูงของหน้าผากจะวัดจากระหว่างคิ้วถึงแนวผมจะประมาณ 8เซนติเมตร แนวผมที่เป็นธรรมชาติมักจะไม่เป็นแนวเส้นตรงโดยตลอด แต่มีลักษณะรอยหยักเล็กๆ นอกจากนี้ยังต้องร่วมกับมีแนวผมด้านข้างที่เป็นมุมแหลมหรือมุมฉาก

ในแนวไรของผมผู้หญิงมักมีความแตกต่างจากผู้ชายค่อนข้างมาก เพราะหน้าผากของผู้หญิงต้องโค้งมน ดูอ่อนละมุน จุดสูงสุดของแนวไรผมหน้าผาก

การปลูกผมปรับกรอบหน้าผู้ชาย มีทรงไหนบ้าง?
การปรับทรงหน้าผากให้เป็นดูเป็นผู้ชายจะต้องทำให้หน้ากว้าง สูง และเป็นสี่เหลี่ยมลงมาถึงโหนกคิ้วจนไปถึงหู  โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะมีศีรษะไรผมขึ้นเถิกบริเวณด้านข้างลึกเข้าไปทั้งสองข้าง ทำให้แนวผมด้านข้างจะเป็นมุมแหลมหรือรูปตัววี เพราะฉะนั้น การออกแบบแนวผมด้านข้าง ก็จะทำให้เป็นแนวมุมแหลมหรืออาจจะเป็นมุมฉากได้ เพื่อให้ภาพโดยรวมของแนวผมบ่งบอกถึงความเป็นเพศชายมากที่สุด ซึ่งแต่ละท่านจะใช้จำนวนกราฟต์ผมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์

 1. ทรงตรง
  เป็นการปลูกผมเพื่อปิดร่องในหน้าผากเข้าไป เพื่อให้แนวผมเป็นเส้นตรง จะเหมาะกับคนที่หน้ายาวเป็นพิเศษ เพราะจะทำให้คุณหน้าสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด หรือสำหรับบางคนที่มีความมั่นใจ การที่คุณทำแนวผมแบบนี้ก็จะทำให้คุณดูสะดุดตามากขึ้นครับ               
 2. ทรงธรรมชาติ
  เป็นทรงคลาสสิคที่นิยมที่สุดตลอดกาลของคลินิกเรา เพราเปรียบเสมือนการย้อนอายุของเราให้เด็กลง 8 – 10 ปีได้เลยครับ เหมาะกับผู้ที่อยากเรียกความมั่นใจคืนมา การทำแนวผมทรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมาก ๆ ครับ
 3. ทรงโค้ง
  การทำทรงโค้งแล้วคล้ายกับการทำทรงธรรมชาติ แต่จะมีความเว้ามากกว่าเล็กน้อย หลักๆแบ่งเป็น 2 สาเหตุก็คือการที่มีข้อจำกัดเรื่องผมด้านหลัง ทำให้ไม่สามารถเอาลงมาต่ำกว่านี้ได้ ก็สามารถทำทรงนี้ หน้าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หรือสำหรับผู้ที่ต้องการให้ตนเองเป็นผู้ใหญ่ น่าเชื่อถือ ทรงโค้งก็เหมาะที่สุดครับ
 4. ทรงหางเต่า
  เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับหน้าของเราอย่างแท้จริง เพราะว่าเป็นทรงที่ทำให้หน้าของเราดูมีลูกเล่น เป็นที่น่าสนใจ และเป็นทรงที่ไม่ได้มีตามธรรมชาติ แต่เมื่อทำมาแล้วกลับไม่ได้ดูผิดธรรมชาตินะครับ และที่สำคัญเหมากับการไว้ผมสั้น เพื่อโชว์จุดเด่นออกมา เพราะฉะนั้นหากอยากทำทรงหางเต่าต้องห้ามปลูกผมเทคนิค FUT เพราะจะทำให้เราไม่สามารถไว้ผมสั้นได้ครับ
 5. ทรง 3 เหลี่ยม
  เหมาะสมกับผู้ที่มีความมั่นในตัวเองสูง และเมื่อผมเริ่มยาวจะเป็นอีกแนวผมที่ดูดีมาก ๆ คุณจะดูเป็นผู้ใหญ่ที่หน้าค้นหา แต่ไม่ควรทำในผู้ที่ใบหน้าสั้น เพราะอาจจะทำให้หน้าสั้นลงอีกครับ
 6. ทรงหัวใจ

เหมาะกับผู้ชายสายหวาน ที่จะทำให้หน้าคุณดูหวานมากขึ้นกว่าเดิมครับ ยิ่งถ้าคุณเป็นคนคิ้วหนา การทำผมทรงรูปหัวใจ ก็จะยิ่งทำให้คุณกลายเป็นคนที่หน้าหลงใหลเป็นอย่างยิ่ง จากการรีวิวของผู้ที่ปลูกไปแล้ว การทำผมทรงนี้มีผลดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากที่สุดครับ

Which types of hair styles do we have?

Having beauty hair is something that everyone desires. Cottonwool Clinic customers who come to have hair transplanted, When the doctor designs their hair, They often have a question: Which style should I suit with?

In men, the height of the forehead measured from between the eyebrows to the hairline approximately 8 cm. Natural hair is not always straight,But it has a slightly wavy appearance. It must be used in conjunction with having hair on the sides that are spiky or at right angles.

Women’s hairstyles quite different from men. Because a woman forehead is curve and soft.The highest point of the hairline is on the forehead.

How many styles are there hair transplant to make facial frame?

Hailines that suit the men forehead are requires making it wide, tall, and square from the brow bone to the ears. Men naturally have long and deep hair on both sides of their heads and the sides of hair into a sharp angle or V shape. Therefore, the hairlines should be design on the side. It can be made an acute angle or at a right angle that the overall picture of the hair indicates masculinity as much as possible. Each person will use the same number of hair grafts. Depends on the doctor’s evaluation.

Straight shape
It is a hair transplant to close the forehead furrow to make the hair straight will be suitable for people with extra long face. Because it will make your face noticeably shorter. Or people who are confident When styling your hair like this, it will make you look more eyes-catching.

Natural style
It is our clinic’s all-time most popular classic style. Because it’s like going back to our youth and makes us 8 – 10 years younger. Suitable for who want to regain their confidence. Doing this hairstyle is a very good choice.

Rounded shape
Creating curved shapes is similar to creating natural shapes,But it is slightly more concave. The main reasons are divided into 2 reasons: There is a restriction on the hair at the back. Makes it impossible to pull it lower than this. If you can do this style The face will look more mature or for who want to be mature and reliable. Rounded shape will be most appropriate

Turtle tail shape
It’s really unique to our clinic. Because it’s a style that makes our face look playful and look to be interest. But this style doesn’t look natural even it’s done, It’s still doesn’t look natural.Most importantly, it comes with short hair. to show off highlights Therefore, if you want to make a turtle tail, you must be not use the FUT hair transplant technique because it will not make your hair short.

Triangle
Suitable for people with high self-confidence. And when your hair starts to grow, That’s looks really good. You will look like adult and be interest,But this shouldn’t be done to people whi have short faces. Because it make your face shorter.

Heart shape
Suitable for sweet-face men.That will make your face look sweeter than before ,Especially if you have thick eyebrows. heart shaped hairstyle It will make you look like a very charming person. From reviews of those who have already planted.This hairstyle is most effective in attracting the opposite sex.