Cottonwool Hair Clinic

เป็นการฉายแสงไฟสีแดงที่มีความยาวคลื่นนาโนด้วยความเข้มข้นต่ำ เป็นการใช้แสงสีแดงที่ให้ความแรงต่ำจึงทำให้ Cell ผมมีการผลิต Growth Facter ที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นรากผม และฉายไปยังบนศีรษะที่มีปัญหาผมบาง ผมร่วงหรือหลังจากทำการปลูกผมเสร็จแล้วก็สามารถฉายแสงได้ด้วย LED Hair Growth เสริมให้ผลลัพธ์หลังจากปลูกผมดีมากยิ่งขึ้น

LED Hair Growth ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรักษาปัญหาเส้นผม นอกจากตัวเครื่องจะสามารถฉายแสงสีแดง LED ได้แล้วตัวลำแสงยังสามารถกระจายแสงได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดปัญหาของเส้นผม นอกจากนี้ตัวเครื่องยังออกแบบรูปร่างออกมา ให้มีความโค้งที่พอเหมาะกับศีรษะ ดังนั้นจึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าการฉายแสงสีแดง ด้วย LED นี้จะกระจายได้ทั่วศีรษะ และช่วยลดปัญหาของเส้นตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ ผมร่วงหรือผมบางนั้นเอง

ประโยชน์ของการฉายแสง LED Hair Growth

  • กระตุ้น Cell ของรากผมให้แข็งแรง
  • กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม
  • รักษาอาการผมร่วง
  • ลดอาการบวม และการอักเสบ
  • ช่วยให้แผลหรือสะเก็ดแผลหายไวหลังปลูกผม