Cottonwool Hair Clinic

การปลูกผมทับรอยแผลเป็น คือการแก้ปัญหาที่ผมไม่ขึ้นในบริเวณที่เป็นรอยแผล ซึ่งสามารถปลูกผมถาวรลงไปเพื่อแก้ปัญหารอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุ รอยแผลเป็นตั้งแต่เกิด ไปจนถึงรอยแผลเป็นที่เกิดจากโรคทางผิวหนังต่างๆ หรือจากโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้อีกด้วย แต่การปลูกผมทับรอยแผลเป็นนั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เต็มร้อยเมื่อเทียบกับการปลูกผมแบบปกติ เพราะผิวหนังศีรษะในบริเวณดังกล่าวนั้นถูกทำลายไปบางส่วน ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงรากผมตรงรอยแผลเป็นนั้นได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

ปลูกผมทับรอยแผลเป็นมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

  1. แผลจากการประสบอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด จำเป็นที่จะต้องรอให้แผลหายสนิทประมาณ 12 เดือนเสียก่อน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรอยแผล ที่จะเกิดขึ้นได้หลังแผลหายใหม่ๆ
  2. ผู้ที่ใส่โลหะใต้รอยแผลหรือใส่กะโหลกศีรษะเทียมเอาไว้ จะต้องพิจารณาอีกทีว่าสามารถปลูกผมทับรอยได้มั้ย คนไข้จะได้ไม่เสียเงินโดยไม่จำเป็น
  3. แผลเป็นที่เกิดจากโรคบางชนิด จำเป็นที่จะต้องรักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดหรือรอให้อาการของโรคทรงตัวนิ่งๆ เสียก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องปลูกผมซ้ำในภายหลังหากผมที่ปลูกไปไม่ขึ้น
  4. รอยแผลเป็นบางรอยที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดลดขนาดรอยแผลให้เล็กลงก่อนปลูกผม หรือถ้าหากใหญ่เกินไปจนปลูกไม่ได้จริงๆ แพทย์จะแนะนำการใช้วิกผมแทน
  5. ไม่ใช่รอยแผลเป็นทุกรอยจะปลูกผมได้ รอยแผลเป็นที่ผิวหนังโดนทำลายไปเยอะ จนไม่มีเส้นเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงผิวตรงบริเวณนั้น หรือแผลเป็นมีความหนาที่มากเกินไป ทางแพทย์จะดูเป็นกรณีไปว่าสามารถปลูกผมได้หรือไม่ ถ้าปลูกไม่ได้หรือมีแนวโน้มที่ผมที่ปลูกจะขึ้นน้อยมาก ก็จะไม่แนะนำให้ปลูกค่ะ

อย่างที่บอกไปข้างต้นเกี่ยวกับข้อจำกัดของการปลูกผมทับรอยแผลเป็น ว่าอัตราการขึ้นของรากผมนั้นจะไม่เท่าการปลูกผมแบบปกติ ผลลัพธ์ที่ได้จึงขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยแผลเป็นและคุณภาพเส้นผมของแต่ละคนค่ะ ซึ่งถ้าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ารอยแผลของคนไข้นั้นสามารถปลูกได้ ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนหลังการปลูกผม 3-4 เดือนขึ้นไปอย่างแน่นอน

If we grow hair over the scar, Will the hair grow back?

Hair transplant over scars, It is the solution to the problem of hair growing in the area where the wound is. Which can permanently hair transplant to solve the problem of scars from accidents Scars from birth to scars caused by various skin diseases or from alopecia areata as well, But when the hair growing over the scar, the results maybe not even 100% complete compared to normal hair transplantation. Because the scalp skin in that area has been partially destroyed. This makes the blood unable to fully nourish the hair roots in the scar.

What are the limitations of growing hair over a scar?

  1. Wounds from an accident or surgery. It is necessary to wait for the wound to heal completely for approximately 12 months. To prevent changes in the wound.That can happen after new wounds heal.
  2. Those who have metal inserted under the wound or have a skull implant. Have to consider again whether you can grow hair over the mark or not. Patients will not waste money unnecessarily.
  3. Scars caused by certain diseases It is necessary to cure the disease completely or wait for the symptoms of the disease to stabilize first in order to avoid having to grow hair again later.If the transplanted hair doesn’t grow.
  4. Some of the scars quite large. Maybe want to consider surgery to reduce the size of the scar before having a hair transplant. Or if it’s too big and can’t really be planted. Doctor will recommend you to using a wig instead.
  5. Not every scar can be a hair transplant. A lot of scars where the skin has been damaged. Until there are no blood vessels coming to nourish the skin in that area or the scar is too thick. The doctor will see a case-by-case basis whether a hair transplant can be done or not. If it can’t be planted or there is a tendency for the hair that is planted to grow very little. We wouldn’t recommend to planting it.


As already mentioned about the limit of hair transplantation over scars. That the rate of hair follicle growth will not be the same as a normal hair transplant The results depend on the nature of the scar and the quality of each person’s hair. If the doctor has determined that the patient’s wound can be transplanted The result will be cleary 3-4 months or more after the hair transplant.